Societatea noastră asigură transportul produselor agricole vrac din locația de încărcare specificată de client la oricare punct de încărcare feroviar din Ungaria, descărcarea produselor din camioane și încărcarea acestora în vagoane cu ajutorul utilajelor de încărcat vagoane, respectiv descărcarea produselor vrac din vagoanele cu descărcare laterală și inferioară și transportul acestora la locul specificat de client.

Pe lângă serviciile de încărcare/descărcare și transport, asigurăm și următoarele servicii:

  • comenzi vagoane
  • curățarea vagoanelor puse la dispoziție, la cerere
  • alegerea locației de încărcare/descărcare, a punctului feroviar ideal, rezervarea acestuia pe baza adreselor de livrare
  • păstrarea legăturii (cu MÁV, cu organele responsabile cu controlul calității, cu autoritățile pentru sănătatea animală și autoritatea fitosanitară)
  • cântărirea de control la locațiile de descărcare/încărcare