O NÁS

Spoločnosť Magtár-Trans Kft. bola založená v roku 2011 a venuje sa cestnej preprave sypaných agrokomodít. Naše objednávky realizujeme v spolupráci so zmluvnými subdodávateľmi. Počet zmluvných nákladných vozidiel 85 – 110 ks samovyprázdňovacích a 35 -50 ks s fixnou plošinou.
Za veľkú časť našich objednávok vďačíme našej kvalitne odvedenej práci a kontaktom. Našou hlavnou činnosťou je vnútroštátna a medzinárodná preprava, popri ktorej zabezpečujeme aj prekládku z cestných dopravných prostriedkov do železničných vagónov pomocou našich samochodných strojov na území celého štátu.
Naše poistenie zodpovednosti v rámci prepravy poskytuje našim objednávateľom bezpečné podmienky v prípade škodovej udalosti. V našej moderne vybavenej kancelárii v maďarskom meste Baja pracujeme v dvoch zmenách a podľa potreby zorganizujeme prepravné úlohy aj cez víkendy.