Naša spoločnosť popri preprave sypaného tovaru na vývoze alebo dovoze zabezpečuje aj prepravu kusového tovaru a agrokomodít (silo). V prípade záujmu zabezpečujeme odvoz produktov viazaných na povinné povolenie na odvoz odpadu. Mesačne zabezpečujeme prepravu približne 15.000 ton tovaru.

Najčastejšie prepravujeme: obiloviny, olejnaté semená, umelé hnojivo, kŕmna sójová drvina, železiarsky tovar, stavebný materiál.

Preferované cieľové oblasti:

  • Taliansko
  • Nemecko
  • Slovensko
  • Rumunsko
  • Srbsko
  • Chorvátsko
  • Rakúsko
  • Slovinsko

Naši spolupracovníci hovoria viacerými jazykmi a majú dlhoročné odborné skúsenosti.
Jazyky: taliančina, angličtina, nemčina, srbčina, slovinčina.

Spoločnosť Magtár-Trans Kft. spolupracuje iba so subdodávateľmi, ktorí disponujú povoleniami potrebnými na medzinárodnú prepravu a platným poistením CMR.