ű

Naša spoločnosť zabezpečuje prepravu sypaných poľnohospodárskych produktov na ktorúkoľkvek, objednávateľom zadanú železničnú stanicu na území Maďarska, kde pomocou našich samochodných nakladačov preložíme tovar z nákladného vozidla do železničných vagónov, respektíve zabezpečujeme aj vykládku sypaného tovaru zo železničných vozňov so spodným alebo bočným vyprázdňovaním a tovar ďalej prepravíme na miesto určené objednávateľom.

Popri nakládke/vykládke a preprave ďalej zabezpečujeme:

  • Objednanie vagónov
  • Upratanie vystavených vagónov podľa požiadavky
  • Výber najoptimálnejšieho miesta nakládky/vykládky – železničnej stanice, na základe zoznamu adries
  • Komunikácia so železničnou spoločnosťou, orgánom kontroly kvality a s úradom pre bezpečnosť potravín
  • Kontrolné váženie pri nakládke a vykládke