Spoločnosť Magtár-Trans Kft.zabezpečuje vnútroštátnu prepravu sypaného tovaru na území celého štátu.
Vďaka veľkému počtu našich zmluvných poddodávateľov dokážeme na celom území Maďarska kdekoľvek zabezpečiť zorganizovanie a realizáciu prepravných úloh.

Naše hlavné prepravné oblasti: Zadunajsko, Južné Zadunajsko (kraje Baranya, Tolna, Somogy, Fejér, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés a Jász-Nagykun-Szolnok).

Zabezpečujeme:

  • dovoz tovaru k lodiam (export-import), respektíve celoštátny rozvoz tovaru vyloženého z lodí
  • osobný dohľad nad vykládkou a prekládkou v ktoromkoľvek maďarskom prístave
  • preprava tovaru od prvovýrobcov a obchodníkov do mlynov a skladov
  • dovoz k železničným vagónom
  • zber plodín priamo z miesta úrody
  • o splnení zákazky (prepravy) referujeme našim klientom do 12.00 dňa nasledujúceho po dni plnenia